Een totaalpakket voor het verwerken van persoonsgegevens!

Als ondernemer krijg je al snel te maken met vragen rond de nieuwe privacywetgeving en het verwerken van persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 wordt de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. APProvisio kan je helpen om op een correcte manier persoonsgegevens te verwerken binnen jouw organisatie. Hiervoor bieden wij heel concreet 4 vormen van dienstverlening aan, aangepast volgens jouw activiteit!

reserveer domeinnaam

GDPR Opleiding

Met onze opleiding leren we heel concreet hoe je als onderneming moet omgaan met vertrouwelijke gegevens en hoe je op een correcte wijze persoonsgegevens mag en kan verwerken. Ook de discretieplicht, het beroepsgeheim, het recht op afbeelding en de rechten van de personen waarvan je gegevens verwerkt, komen hierbij aan bod.

GDPR IT Audit

Als verwerkingsverantwoordelijke of verwerker ben je verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van de persoonsgegevens die je verwerkt. Met onze IT audit kijken we na of de beveiliging van de verwerking in orde is met de nieuwe privacywetgeving en of de informaticasystemen hieraan voldoen.

GDPR Legal Audit

Dankzij de nieuwe privacywetgeving krijgen alle personen van wie je gegevens verwerkt, bijkomende rechten, zoals het recht op inzage of het recht om vergeten te worden. Bovendien moet er een passende privacyverklaring opgesteld worden en een register voor gegevensverwerking worden aangelegd.

GDPR DPO

Met de oprichting van de nieuwe Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) wordt ook de verplichting ingevoerd voor grote ondernemingen of openbare besturen om een data protection officer (DPO) aan te stellen. Hiervoor is expertise vereist. Met APProvisio nemen we deze rol graag voor je op.

Vrijblijvend kennismakend gesprek

Jouw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en enkel gebruikt om je te contacteren voor een afspraak. 

  • Bespreek jouw ideeën met ons!

  • Wij komen naar jou toe!

  • Jouw visie telt!

  • Wij maken jouw idee tot een succes!