FAQ2016-12-19T19:16:18+01:00
[fusion_tagline_box backgroundcolor=”#36465e” shadow=”yes” shadowopacity=”0.7″ border=”1px” bordercolor=”” highlightposition=”top” content_alignment=”center” link=”” linktarget=”_self” modal=”” button_size=”” button_shape=”” button_type=”” buttoncolor=”” button=”” title=”” description=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” class=”” id=””]

Hier vindt U de meest gestelde vragen

[/fusion_tagline_box]
Wat mag U verwachten van het gratis en vrijblijvend kennismakend gesprek?2016-12-19T19:16:18+01:00

Indien U bij ons een bestelling overweegt, bieden wij U als eerste stap van een geslaagde samenwerking een gratis en vrijblijvend kennismakend gesprek aan. Tijdens dit gesprek willen wij onze werkwijze en betalingsmodaliteiten verduidelijken en vooral ook meer inzicht verwerven in de marketing en communicatiestrategie van Uw vereniging of onderneming. Wij komen hiervoor bij U ter plaatse. Vanuit praktisch oogpunt plant U hiervoor best twee tot drie uren tijd in in Uw agenda en voorziet U bij voorkeur een rustige vergaderruimte, indien mogelijk met een laptop met internetaansluiting en een projector, maar anders volstaat een WiFi-verbinding.

Tijdens dit gesprek bespreken wij graag de voornaamste bedrijfsprocessen (aankoop, productie, marketing, verkoop, boekhouding, …), maar is er zeker ook al ruimte om van gedachten te wisselen over de functionaliteit die U zou wensen en al vrijblijvend te spreken over mogelijke keuzes naar stijl en vormgeving toe. U kan ons gerust voorbeelden tonen van websites waarvan U bepaalde aspecten goed vindt of waarvan U elementen niet kan waarderen. Van onze zijde tonen we U graag enkele van onze recente verwezenlijkingen en stellen we U graag al enkele mogelijke stijlen voor, die de basis voor het ontwerp van Uw website zouden kunnen vormen.

Na het vrijblijvend kennismakend gesprek en indien er tot verdere samenwerking besloten wordt, stellen wij een functioneel eisenpakket op, waaraan Uw website zal dienen te voldoen. Hierbij houden wij echter ook rekening met eventuele uitbreidingen en verdere ontwikkeling van de website naar de toekomst toe.

Welke betalingsmodaliteiten hanteert APProvisio? Moet de hele aannemingssom in één keer betaald worden?2016-10-09T16:22:30+02:00

Het lijkt ons niet fair dat U als klant al meteen bij het plaatsen van Uw bestelling de volledige aannemingssom zou moeten betalen.

Het kennismakend gesprek is geheel vrijblijvend en kosteloos. Indien na afloop hiervan tot verdere samenwerking besloten wordt, dient een voorschot te worden betaald van 15% van de geraamde totale aannemingssom. Van zodra dit bedrag op rekening van APProvisio S-BVBA is toegekomen, kunnen de werkzaamheden van start gaan. Met de storting van dit bedrag verklaart U zich als klant akkoord met de gehele offerte.

Na goedkeuring door U als klant van het functionele eisenpakket dient een tweede voorschot van 15% te worden betaald. Na goedkeuring van het definitieve ontwerp is een derde voorschot van 30% verschuldigd. Pas na het voltooien van de programmatie en bij goedkeuring door U als klant van de volledige website, dient het saldo van 40% te worden betaald. Bij ons weet U perfect waarvoor U betaalt. Zo wordt Uw website echt een waardevolle investering die zichzelf snel terugverdient!

Welke garantie krijg ik als klant van APProvisio dat mijn website goed zal blijven werken?2016-10-09T15:58:10+02:00

Wij willen met U een samenwerking opbouwen op lange termijn en stellen alles in het werk om U een kwaliteitsvol product aan te bieden op maat van Uw vereniging of onderneming. Mits U als klant ten laatste bij oplevering van de website de optie ‘opleiding beheer website’ en de optie ‘onderhoud’ heeft bijbesteld, garandeert APProvisio S-BVBA het goede functioneren van de website en de verdere ondersteuning ervan gedurende de duurtijd van het onderhoudscontract en dit tot aan de eerste onderbreking hiervan. De garantietermijn kan echter niet de termijn van 2 jaar na het online plaatsen van de website overschrijden. Samen gaan wij voor een zorgeloze toekomst!

Welke werkwijze volgt APProvisio om mijn website op maat te bouwen?2016-10-09T16:03:00+02:00

Een website voor U bouwen is maatwerk. Wij nemen er dan ook graag de tijd voor om U een product aan te bieden dat oordeelkundig is ontworpen en volgens de regels van de kunst is geprogrammeerd, zodat Uw website in een steeds sneller veranderende digitale wereld ook na het online plaatsen nog vlot kan aangepast worden aan Uw noden en die van Uw klanten.

Na enkele dagen kan U al een eerste resultaat zien online. Wij reserveren immers snel Uw domeinnaam en plaatsen meteen ook al een tijdelijke webpagina online. Vervolgens stellen wij in onderling overleg een functioneel eisenpakket op, zodat U en wij allebei vooraf duidelijk weten welke de eisen zijn waaraan Uw website vanuit een functioneel oogpunt zal moeten voldoen. Hoe zal de navigatie verlopen voor de bezoeker? Zal er een contactformulier zijn? Hoe regelmatig zal er een nieuwsbrief worden verstuurd? In welke landen en talen wil U met Uw webshop producten kunnen aanbieden? Al die vragen krijgen een duidelijk antwoord in een document dat U wordt toegestuurd en dat door U moet worden goedgekeurd vooraleer wij op zoek gaan naar verschillende mogelijke stijlen voor een website die perfect aansluit bij de marketing- en communicatiestrategie van Uw onderneming of vereniging. Ook in verband met de stijl en lay-out zal U eerst om Uw akkoord worden gevraagd, alvorens te starten met de eigenlijke programmatie van de website.

In de eindfase hangt natuurlijk alles af van de mate waarin teksten, foto’s en ander audiovisueel materieel vlot voorhanden zijn of aangeleverd kunnen worden.Voor vertalingen of het aanmaken van logo’s hebben we alvast de expertise ‘in house’, zodat daarmee niet onnodig tijd verloren zal worden. Eens het definitief ontwerp klaar is en alle informatie beschikbaar is gesteld, wordt de website een laatste maal aan U voorgesteld. Na goedkeuring van het eindresultaat en betaling van de geleverde prestaties, wordt de website online geplaatst. Door op deze manier te werk te gaan, vermijden we verrassingen en onnodige kosten!

Hoeveel rekent APProvisio aan als verplaatsingsvergoeding?2016-10-09T15:28:13+02:00

Voor alle verplaatsingen in het kader van haar opdrachten, met uitzondering van die voor het kennismakend gesprek, wordt door APProvisio S-BVBA een forfaitaire vergoeding in rekening gebracht van 0,30 EUR per km excl. btw vanaf de maatschappelijke zetel tot op de plaats van de te verrichten prestaties.

Hoe gaat APProvisio om met vertrouwelijke gegevens?2016-10-09T14:35:36+02:00

APProvisio garandeert de vertrouwelijkheid van alle gegevens die worden ontvangen en verwerkt in het kader van de opdrachten die haar worden toevertrouwd. APProvisio verbindt zich ertoe deze gegevens :

  • Niet te gebruiken, noch de resultaten van de verwerking ervan, behalve voor zover deze strikt noodzakelijk zijn voor de realisatie van het voorwerp van de opdracht.
  • Niet te verspreiden, noch te kopiëren.
  • Niet te bewaren na een vooraf afgesproken datum.
Waarom is een website bij APProvisio voordelig?2016-10-09T14:05:55+02:00

Met onze offertes op basis van voordelige pakketprijzen (25 uren, 35 uren of 55 uren programmatie) bent U zeker dat U een volledig aanbod krijgt, zonder beperking van aantal webpagina’s, en dit aan een voordelig uurtarief. Een vrijblijvend kennismakend gesprek is altijd inbegrepen in de prijs, maar latere verplaatsingen en overleg worden afzonderlijk aangerekend. Ook voor onderhoud na oplevering van de website kan U voor een voordelig pakket kiezen (8 uren of 16 uren onderhoud). Indien U hiervoor opteert, garanderen wij U bovendien dat wij ook na oplevering de nodige aanpassingen zullen doen om Uw website de evolutie te laten volgen die Uw onderneming of vereniging doormaakt en dit eveneens aan een voordelig uurtarief. Zo heeft U de zekerheid dat Uw website met U zal blijven meegroeien!

Bovendien kan U opteren voor een voordelig opleidingspakket (2 uren of 4 uren), zodat U na oplevering zelf bepaalde aanpassingen aan Uw website zal kunnen doen om die actueel te houden. Opnieuw vermijd U zo buitensporige kosten!

Tenslotte maken we bij aanvang steeds een functioneel eisenpakket op, zodat U en wij zeker zijn dat het eindresultaat aan de verwachtingen zal voldoen, bieden we steeds een duidelijk overzicht van gemaakte kosten en gewerkte uren en verwittigen we op voorhand als er onverwacht toch uitzonderlijke kosten zouden moeten gemaakt worden. Zo komt U nooit voor verrassingen te staan!

Hoeveel kost een website?2016-12-19T19:16:18+01:00

Een prijs kleven op een website zonder precies te weten welke functionaliteit wordt verwacht, is quasi onmogelijk. In elk geval rekent U best op een bedrag van 500 euro + 21% btw voor een eenvoudige weblog, die weinig programmatie vraagt en waarvoor U zelf de teksten schrijft. Voor een informatieve website met nieuwsbrief voorziet U best een budget van 1.000 euro + 21% btw. Let bij het vergelijken van offertes wel op en ga steeds goed na wat er precies inbegrepen is in de prijs en wat niet.  Extra functionaliteit vraagt natuurlijk meer programmeerwerk. Voorzie dus best een extra budget als U een webshop wil uitbouwen, een ‘content management systeem’ wil uitbouwen op maat van Uw onderneming of als U een ledenportaal wil voorzien, waarbij een deel van de website slechts toegankelijk is voor leden van Uw vereniging of goede klanten van Uw onderneming. Bovendien houdt U er ook best rekening mee dat een meertalige website iets duurder is, omdat er extra pagina’s aangemaakt moeten worden en elke pagina ook nog eens vertaald moet worden. Tenslotte denkt U best ook aan een budget voor het ontwerpen van logo’s of het aanmaken of aanpassen van teksten en/of fotomateriaal.

Ga naar de bovenkant