Een website voor U bouwen is maatwerk. Wij nemen er dan ook graag de tijd voor om U een product aan te bieden dat oordeelkundig is ontworpen en volgens de regels van de kunst is geprogrammeerd, zodat Uw website in een steeds sneller veranderende digitale wereld ook na het online plaatsen nog vlot kan aangepast worden aan Uw noden en die van Uw klanten.

Na enkele dagen kan U al een eerste resultaat zien online. Wij reserveren immers snel Uw domeinnaam en plaatsen meteen ook al een tijdelijke webpagina online. Vervolgens stellen wij in onderling overleg een functioneel eisenpakket op, zodat U en wij allebei vooraf duidelijk weten welke de eisen zijn waaraan Uw website vanuit een functioneel oogpunt zal moeten voldoen. Hoe zal de navigatie verlopen voor de bezoeker? Zal er een contactformulier zijn? Hoe regelmatig zal er een nieuwsbrief worden verstuurd? In welke landen en talen wil U met Uw webshop producten kunnen aanbieden? Al die vragen krijgen een duidelijk antwoord in een document dat U wordt toegestuurd en dat door U moet worden goedgekeurd vooraleer wij op zoek gaan naar verschillende mogelijke stijlen voor een website die perfect aansluit bij de marketing- en communicatiestrategie van Uw onderneming of vereniging. Ook in verband met de stijl en lay-out zal U eerst om Uw akkoord worden gevraagd, alvorens te starten met de eigenlijke programmatie van de website.

In de eindfase hangt natuurlijk alles af van de mate waarin teksten, foto’s en ander audiovisueel materieel vlot voorhanden zijn of aangeleverd kunnen worden.Voor vertalingen of het aanmaken van logo’s hebben we alvast de expertise ‘in house’, zodat daarmee niet onnodig tijd verloren zal worden. Eens het definitief ontwerp klaar is en alle informatie beschikbaar is gesteld, wordt de website een laatste maal aan U voorgesteld. Na goedkeuring van het eindresultaat en betaling van de geleverde prestaties, wordt de website online geplaatst. Door op deze manier te werk te gaan, vermijden we verrassingen en onnodige kosten!