Het lijkt ons niet fair dat U als klant al meteen bij het plaatsen van Uw bestelling de volledige aannemingssom zou moeten betalen.

Het kennismakend gesprek is geheel vrijblijvend en kosteloos. Indien na afloop hiervan tot verdere samenwerking besloten wordt, dient een voorschot te worden betaald van 15% van de geraamde totale aannemingssom. Van zodra dit bedrag op rekening van APProvisio S-BVBA is toegekomen, kunnen de werkzaamheden van start gaan. Met de storting van dit bedrag verklaart U zich als klant akkoord met de gehele offerte.

Na goedkeuring door U als klant van het functionele eisenpakket dient een tweede voorschot van 15% te worden betaald. Na goedkeuring van het definitieve ontwerp is een derde voorschot van 30% verschuldigd. Pas na het voltooien van de programmatie en bij goedkeuring door U als klant van de volledige website, dient het saldo van 40% te worden betaald. Bij ons weet U perfect waarvoor U betaalt. Zo wordt Uw website echt een waardevolle investering die zichzelf snel terugverdient!