Voor alle verplaatsingen in het kader van haar opdrachten, met uitzondering van die voor het kennismakend gesprek, wordt door APProvisio S-BVBA een forfaitaire vergoeding in rekening gebracht van 0,30 EUR per km excl. btw vanaf de maatschappelijke zetel tot op de plaats van de te verrichten prestaties.