APProvisio garandeert de vertrouwelijkheid van alle gegevens die worden ontvangen en verwerkt in het kader van de opdrachten die haar worden toevertrouwd. APProvisio verbindt zich ertoe deze gegevens :

  • Niet te gebruiken, noch de resultaten van de verwerking ervan, behalve voor zover deze strikt noodzakelijk zijn voor de realisatie van het voorwerp van de opdracht.
  • Niet te verspreiden, noch te kopiëren.
  • Niet te bewaren na een vooraf afgesproken datum.